समय सत्र
04:30 जागरण
05:15-07:15 व्यायाम । सूर्यनमस्कार, योगासन । प्राणायाम
07:30-08:00 एकात्मता स्तोत्र । गीता पठन
08:00-08:30 श्रम सेवा संस्कार
08:30-09:30 स्वच्छता स्नान संध्या
09:30-10:30 संस्कृत संभाषण
10:30-11:30 भोजन
11:30-01:30 विद्या /कला गतिविधि
02:00-03:00 मंडल
समय सत्र
03:00-03:30 जलपान
03:30-04:30 ज्ञान यज्ञ
05:00-06:00 प्राविण्य वर्ग
06:00-07:00 शाखा
07:00-08:00 भोजन
08:00-09:00 अनौपचारिक कथाकथन
09:00-09:30 दैनंदिनी लेखन
09:30 दीप निमिलन